Služby

Balík služieb Novostavba

Balík služieb Novostavba

Pre novostavby rodinných domov ponúkame kombinácie služieb vo výhodných balíkoch. Služby v balíkoch nasledujú v poradí návrh, projekt, povolenia.
Po dokončení návrhu môžete pri objednaní projektu ušetriť až 500 €.

Cenník…

Balík služieb Rekonštrukcia

Balík služieb Rekonštrukcia

Pre rekonštrukcie rodinných domov ponúkame kombinácie služieb vo výhodných balíkoch. Služby v balíkoch nasledujú v poradí podklady, návrh, projekt, povolenia.
Po dokončení návrhu môžete pri objednaní projektu ušetriť až 550 €.

Cenník…

Projektové služby samostatne

Projektová dokumentácia stavby - projekt stavby podľa §9 vyhl. 453/2000 Z. z. na vydanie stavebného povolenia, projekt na uskutočnenie stavby a ostatné projektové služby.
Viac o projekte stavby na našej Porade.

Cenník…

Inžinierske služby samostatne

Zabezpečenie dokumentov pre úrady, najmä vybavenie stavebného povolenia pre stavbu rodinného domu v okrese Trenčín, ale aj ostatných návrhov a žiadostí.
Viac o ohlásení stavebnému úradu a o vybavení stavebného povolenia na našej Porade.

Cenník…

Zateplenie RD - aktuálne!

Dokumentácia pre žiadateľov o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.
Viac o príspevku podľa zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky č. 342/2015 Z. z.
na našej Porade.

Cenník…

Príprava a návrh samostatne

Architektonický návrh. Počítačový model s obrázkami.
Príprava podkladov pre rekonštrukciu RD.
Hrubý návrh zadarmo!

Cenník…

Prejsť na panel nástrojov