Príprava a návrh RD

Návrh

Hrubý návrh

50 €

  • Umiestnenie
  • Schéma
  • Pohľady
Návrh

400€

  • Umiestnenie
  • Dispozícia
  • Pohľady 3D
Návrh Mínus

200€

  • Umiestnenie
  • Dispozícia
  • Pohľady 2D
Architektonický návrh (štúdia) rodinného domu zvyčajne obsahuje jednoduchú situáciu osadenia rodinného domu, dispozičné riešenie prezentované pôdorysmi s výmerami priestorov, schematický rez a prezentáciu celkového hmotového a priestorového riešenia. Podľa požiadaviek a výberu balíka je celkové architektonické riešenie prezentované jednoduchými ortogonálnymi pohľadmi (Ekonomy) alebo počítačovým modelom v kvalite dostačujúcej na celkovú predstavu o vzhľade domu (Štandard). Návrh vypracúvame vo viacerých variantoch a prostredníctvom konzultácií sa snažíme dopracovať k obojstrannej spokojnosti. Odsúhlasený návrh tvorí podklad pre spracovanie projektu.
Cenník je spracovaný pre projekt rodinného domu kategórie 100-200 m2 podlažnej plochy (vonkajší obrys na každom podlaží). Pre iné kategórie RD alebo v prípade nejasností nás požiadajte o individuálnu cenovú ponuku.
Prejsť na panel nástrojov