Príprava a návrh RD

Návrh

Hrubý návrh

0€ !!! (150€)

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Návrh Štandard 1

350€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Návrh Ekonomy 1

250€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Hrubý návrh

0€ !!! (200€)

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Návrh Štandard 2

499€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Návrh Ekonomy 2

350€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Hrubý návrh

0€ !!! (300€)

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Návrh Štandard 3

650€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Návrh Ekonomy 3

499€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
 • Pohľady 3D
Ušetrite až 550 € ! Využite služby v balíkoch.
Prečo ponúkame úvodný návrh RD zadarmo?
Nespoliehame sa na to, ale veríme, že neostane len pri tomto kroku. Robíme nejakú prácu zadarmo, ale v konečnom dôsledku máme z nej prínos, pretože mnoho spokojných klientov ostáva u nás. Vieme vypočuť vaše úvodné predstavy, požiadavky a priority tak, aby ste boli spokojní a mali chuť aj na ďalšiu spoluprácu podľa cenníka alebo ďalších dohôd. Táto ponuka má byť NEZÁVÄZNÁ A FÉROVÁ z oboch strán. Rešpektujte prosím, že v prípade prerušenia spolupráce je akýkoľvek návrh autorsky chránený podľa zákona a nemôže byť použitý na ďalšie účely. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Architektonický návrh (štúdia) rodinného domu zvyčajne obsahuje jednoduchú situáciu osadenia rodinného domu, dispozičné riešenie prezentované pôdorysmi s výmerami priestorov, schematický rez a prezentáciu celkového hmotového a priestorového riešenia. Podľa požiadaviek a výberu balíka je celkové architektonické riešenie prezentované jednoduchými ortogonálnymi pohľadmi (Ekonomy) alebo počítačovým modelom v kvalite dostačujúcej na celkovú predstavu o vzhľade domu (Štandard). Návrh vypracúvame vo viacerých variantoch a prostredníctvom konzultácií sa snažíme dopracovať k obojstrannej spokojnosti. Odsúhlasený návrh tvorí podklad pre spracovanie projektu.

Podklady

Podklady Ekonomy 1

150€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie
 • Skreslenie
Podklady Štandard 1

199€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie 50 €
 • Skreslenie 150 €
Podklady Komplet 1

350€

 • Inšpekcia AIN 150 €
 • Zameranie 50 €
 • Skreslenie 150 €
Podklady Ekonomy 2

250€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie
 • Skreslenie
Podklady Štandard 2

350€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie 100 €
 • Skreslenie 250 €
Podklady Komplet 2

550€

 • Inšpekcia AIN 200 €
 • Zameranie 100 €
 • Skreslenie 250 €
Podklady Ekonomy 3

399€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie
 • Skreslenie
Podklady Štandard 3

650€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie150 €
 • Skreslenie 400 €
Podklady Komplet 3

799€

 • Inšpekcia AIN 250 €
 • Zameranie 150 €
 • Skreslenie 400 €
Ušetrite až 550 € ! Využite služby v balíkoch.
Podklady je potrebné spracovať alebo poskytnúť pred návrhom a projektom rekonštrukcie RD. Prieskum zahŕňa fyzické overenie materiálov a dimenzíí konštrukcií sondami do omietok, podláh a podobne. Zameranie zahŕňa manuálne zameranie objektu pre potreby návrhu a ďalšej projekcie. Skreslenie zahŕňa prevod existujúceho projektu alebo zamerania do digitálneho formátu DWG. Vzhľadom na pomer k cene rozsah podkladov nie je absolútne presný, niektoré nezrovnalosti sa riešia priamo pri uskutočňovaní stavby, väčšinou nemajú vplyv na cenu stavby, celkové riešenie a stavebné povolenie. Prieskum a zameranie nie je potrebné realizovať, ak existuje pôvodný projekt alebo iné informácie o materiáloch, dimenziách konštrukcií a rozmeroch stavby. Skreslenie nie je potrebné realizovať, ak sú k dispozícii podklady skutočného stavu vo formáte DWG. Za súlad poskytnutých podkladov so skutočnosťou zodpovedá stavebník. V prípade potreby podrobnejšieho prieskumu a zamerania zabezpečíme odborné preverenie stavu nehnuteľnosti, geodetické zameranie skutočného stavu, geodetické výškopisné zameranie lokality, inžiniersko-geologický prieskum, prípadne hydro-geologický posudok.
Inšpekcia AIN je certifikovanou inšpekciou Asociácie inšpektorov nehnuteľností. Výstupom je Technický preukaz nehnuteľnosti, ktorý súhrnne upozorňuje na riziká chýb a porúch objektu, navrhuje ďalšie prieskumy alebo riešenia. Inšpekcia sa uskutočňuje v oblastiach Statika, Izolácia proti vode, Bezpečnosť a požiarna bezpečnosť, Zvuk a hluk, Úniky tepla, Zdravotná nezávadnosť a Technické zariadenia. Inšpekcia certifikovanou metodológiou skúma riziká a prejavy chýb a porúch objektu, nenahrádza odborné posudky v jednotlivých oblastiach.
Prejsť na panel nástrojov