Balíky služieb

Novostavba

Novostavba Ekonomy 1

1900 1650 €

 • Návrh 2D 250
 • Projekt SP 1650 €
 • Doplnenie RP
 • Vybavenie SP
 • Zľava 250 € !
Novostavba Štandard 1

3050 2699 €

 • Návrh 3D 350
 • Projekt SP 1650 €
 • Doplnenie RP 1050 €
 • Vybavenie SP
 • Zľava 350 € !
Novostavba Komplet 1

3450 3050 €

 • Návrh 3D 350
 • Projekt SP 1650 €
 • Doplnenie RP 1050 €
 • Vybavenie SP 400 350 €
 • Zľava 400 € !
Novostavba Ekonomy 2

2450 2099 €

 • Návrh 2D 350
 • Projekt SP 2100 €
 • Doplnenie RP
 • Vybavenie SP
 • Zľava 350 € !
Novostavba Štandard 2

3800 3399 €

 • Návrh 3D 500 100 €
 • Projekt SP 2100 €
 • Doplnenie RP 1200 €
 • Vybavenie SP
 • Zľava 400 € !
Novostavba Komplet 2

4200 3750 €

 • Návrh 3D 500 100 €
 • Projekt SP 2100 €
 • Doplnenie RP 1200 €
 • Vybavenie SP 400 350 €
 • Zľava 450 € !
Novostavba Ekonomy 3

2950 2599 €

 • Návrh 2D 500 150 €
 • Projekt SP 2450 €
 • Doplnenie RP
 • Vybavenie SP
 • Zľava 350 € !
Novostavba Štandard 3

4650 4199 €

 • Návrh 3D 650 200 €
 • Projekt SP 2450 €
 • Doplnenie RP 1550 €
 • Vybavenie SP
 • Zľava 450 € !
Novostavba Komplet 3

5050 4550 €

 • Návrh 3D 650 200 €
 • Projekt SP 2450 €
 • Doplnenie RP 1550 €
 • Vybavenie SP 400 350 €
 • Zľava 500 € !
Balík je určený pre novostavbu rodinného domu. Zľavnené ceny položiek platia v prípade objednania nasledujúcej položky. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Doplnenie RP obsahuje zjednodušený výkaz materiálov hrubej stavby (nosných konštrukcií) a výkaz nosných drevených prvkov krovu. Neobsahuje triedený výkaz výmer ani súhrnný rozpočet stavby. V prípade záujmu je nutné rozpočtové dokumenty doobjednať zvlášť.

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia Ekonomy 1

2050 1799 €

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie
 • Skreslenie 150 €
 • Návrh 2D 250
 • Projekt SP 1650 €
 • Doplnenie RP
 • Vybavenie SP
 • Zľava 250 € !
Rekonštrukcia Štandard 1

3250 2899 €

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie 50 €
 • Skreslenie 150 €
 • Návrh 3D 350
 • Projekt SP 1650 €
 • Doplnenie RP 1050 €
 • Vybavenie SP
 • Zľava 350 € !
Rekonštrukcia Komplet 1

3800 3399 €

 • Inšpekcia AIN 150 €
 • Zameranie 50 €
 • Skreslenie 150 €
 • Návrh 3D 350
 • Projekt SP 1650 €
 • Doplnenie RP 1050 €
 • Vybavenie SP 400 350 €
 • Zľava 400 € !
Rekonštrukcia Ekonomy 2

2700 2350€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie
 • Skreslenie 250 €
 • Návrh 2D 350
 • Projekt SP 2100 €
 • Doplnenie RP
 • Vybavenie SP
 • Zľava 350 € !
Rekonštrukcia Štandard 2

4250 3850€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie 100 €
 • Skreslenie 250€
 • Návrh 3D 500 100 €
 • Projekt SP 2100 €
 • Doplnenie RP 1300 €
 • Vybavenie SP
 • Zľava 400 € !
Rekonštrukcia Komplet 2

4850 4399€

 • Inšpekcia AIN 200 €
 • Zameranie 100 €
 • Skreslenie 250 €
 • Návrh 3D 500 100 €
 • Projekt SP 2100 €
 • Doplnenie RP 1300 €
 • Vybavenie SP 400 350 €
 • Zľava 450 € !
Rekonštrukcia Ekonomy 3

3350 2999€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie
 • Skreslenie 400 €
 • Návrh 2D 500 150 €
 • Projekt SP 2450 €
 • Doplnenie RP
 • Vybavenie SP
 • Zľava 350 € !
Rekonštrukcia Štandard 3

5200 4699€

 • Inšpekcia AIN
 • Zameranie 150 €
 • Skreslenie 400 €
 • Návrh 3D 650 150 €
 • Projekt SP 2450 €
 • Doplnenie RP 1550 €
 • Vybavenie SP
 • Zľava 500 € !
Rekonštrukcia Komplet 3

5850 5299€

 • Inšpekcia AIN 250 €
 • Zameranie 150 €
 • Skreslenie 400 €
 • Návrh 3D 650 150 €
 • Projekt SP 2450 €
 • Doplnenie RP 1550 €
 • Vybavenie SP 400 350 €
 • Zľava 550 € !
Balík je určený pre rekonštrukciu (zmenu stavby) rodinného domu (ľudovo prerábku) -prístavbu, nadstavbu, vstavbu a stavebné úpravy. Zľavnené ceny položiek platia v prípade objednania nasledujúcej položky. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Doplnenie RP obsahuje zjednodušený výkaz materiálov hrubej stavby (nosných konštrukcií) a výkaz nosných drevených prvkov krovu. Neobsahuje triedený výkaz výmer ani súhrnný rozpočet stavby. V prípade záujmu je nutné rozpočtové dokumenty doobjednať zvlášť.
Inšpekcia AIN je certifikovanou inšpekciou Asociácie inšpektorov nehnuteľností. Výstupom je Technický preukaz nehnuteľnosti, ktorý súhrnne upozorňuje na riziká chýb a porúch objektu, navrhuje ďalšie prieskumy alebo riešenia. Inšpekcia sa uskutočňuje v oblastiach Statika, Izolácia proti vode, Bezpečnosť a požiarna bezpečnosť, Zvuk a hluk, Úniky tepla, Zdravotná nezávadnosť a Technické zariadenia. Inšpekcia certifikovanou metodológiou skúma riziká a prejavy chýb a porúch objektu, nenahrádza odborné posudky v jednotlivých oblastiach.
Prejsť na panel nástrojov