Balíky služieb

Novostavba

Novostavba Mínus

1600 €

 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Novostavba

2900 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Novostavba Plus

3500 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP s poplatkami
Balík je určený pre novostavbu rodinného domu. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Vákaz výmer - časť A obsahuje výkaz stavebnej časti, Položka Výkaz výmer - časť T obsahuje výkaz technologickej časti.
 

Strecha

Strecha Mínus

700 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Strecha

1200 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Strecha Plus

1600 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Balík je určený pre nadstavbu neobytného podkrovia (povaly) rodinného domu spojeného so zmenou tvaru strechy. Položka Obhliadka zahŕňa výjazd do vzdialenosti 10 km.
 

Podkrovie

Podkrovie Mínus

1300 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Podkrovie

2300 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Podkrovie Plus

2900 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Balík je určený pre nadstavbu obytného podkrovia rodinného domu spojeného s celkovou obnovou technologickej časti. Položka Obhliadka zahŕňa výjazd do vzdialenosti 10 km.
 

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia Mínus

1900 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Rekonštrukcia

3300 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Rekonštrukcia Plus

3900 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Výkaz výmer-časť T
 • Vybavenie SP
Balík je určený pre celkovú rekonštrukciu (zmenu stavby -prístavbu, nadstavbu, vstavbu a stavebné úpravy) rodinného domu (ľudovo prerábku). V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Obhliadka zahŕňa výjazd do vzdialenosti 10 km.
Cenník je spracovaný pre projekt rodinného domu kategórie 100-200 m2 podlažnej plochy (vonkajší obrys na každom podlaží). Pre iné kategórie RD alebo v prípade nejasností nás požiadajte o individuálnu cenovú ponuku.
Inšpekcia AIN je certifikovanou inšpekciou Asociácie inšpektorov nehnuteľností. Výstupom je Technický preukaz nehnuteľnosti, ktorý súhrnne upozorňuje na riziká chýb a porúch objektu, navrhuje ďalšie prieskumy alebo riešenia. Inšpekcia sa uskutočňuje v oblastiach Statika, Izolácia proti vode, Bezpečnosť a požiarna bezpečnosť, Zvuk a hluk, Úniky tepla, Zdravotná nezávadnosť a Technické zariadenia. Inšpekcia certifikovanou metodológiou skúma riziká a prejavy chýb a porúch objektu, nenahrádza odborné posudky v jednotlivých oblastiach.
Prejsť na panel nástrojov