Projekt na zeteplenie RD

Zateplenie Mínus

750 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie
 • Návrh fasády
 • Projekt
 • Energetické hodnotenie
 • Vykurovanie
 • Energetický certifikát
Zateplenie

1000€

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie
 • Návrh fasády 2d
 • Projekt
 • Energetické hodnotenie
 • Vykurovanie
 • Energetický certifikát
Zateplenie Plus

1300 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Skreslenie
 • Návrh fasády 3d
 • Projekt
 • Energetické hodnotenie
 • Vykurovanie
 • Energetický certifikát
Balík určený pre žiadateľov o poskytnutie príspevku na základe zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky č. 342/2015 Z.z. Podrobnosti o príspevku na zateplenie RD sú uvedené na stránke zatepluj.sk . Pokiaľ sa jedná aj o zmenu stavby (prístavbu, nadstavbu, vstavbu), cena sa určuje pomocou balíka Rekonštrukcia.
Zameranie zahŕňa manuálne zameranie objektu pre potreby návrhu a ďalšej projekcie. Skreslenie zahŕňa prevod existujúceho projektu alebo zamerania do digitálneho formátu DWG. Vzhľadom na pomer k cene rozsah podkladov nie je absolútne presný, niektoré nezrovnalosti sa riešia priamo pri uskutočňovaní stavby, väčšinou nemajú vplyv na cenu stavby, celkové riešenie a stavebné povolenie. Zameranie nie je potrebné realizovať, ak existuje pôvodný projekt alebo iné informácie o materiáloch, dimenziách konštrukcií a rozmeroch stavby. Skreslenie nie je potrebné realizovať, ak sú k dispozícii podklady skutočného stavu vo formáte DWG. Za súlad poskytnutých podkladov so skutočnosťou zodpovedá stavebník. V prípade potreby podrobnejšieho prieskumu a zamerania zabezpečíme odborné preverenie stavu nehnuteľnosti a geodetické zameranie skutočného stavu.
Prejsť na panel nástrojov