Inžinierske služby – vybavenie stavebného povolenia

Vybavenie stavebného povolenia

Stavebné povolenie Štandard

399€

 • Stanoviská
 • Geometrický plán
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Poplatky cca 85€
Stavebné povolenie Plus

599€

 • Stanoviská
 • Geometrický plán
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Poplatky cca 155€
Stavebné povolenie Komplet

799€

 • Stanoviská
 • Geometrický plán
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Poplatky cca 155€
Využite vybavenie stavebného povolenia so službami v balíkoch s výraznou zľavou !

Ostatné

Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §3 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie ohlásenia , podanie ohlásenia na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §5 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie ohlásenia, podanie ohlásenia na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §6 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §12 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §15 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §17 a §18 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §21 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §24 vyhl. 453/2000 Z. z.
Prejsť na panel nástrojov