Category Archives: Stavebné povolenie

stavebné povolenie

Kedy potrebujem stavebné povolenie?

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Povoľovanie sa riadi podľa druhej časti, oddiel 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Stavebné povolenie sa vyžaduje najmä pri nových stavbách, napríklad bytové budovy a rodinné domy, stavby […]

Viac ...

stavebné povolenie

Kedy nepotrebujem stavebné povolenie?

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba na základe ohlásenia stavby stavebnému úradu alebo podľa stavebného povolenia. Pri bežných udržiavacích prácach a niektorých zariadeniach sa však nevyžaduje žiadne povolenie ani ohlásenie. Ohlásenie stavby (§ 55 odsek 2) stavebnému úradu s predpísanou dokumentáciou vypracovanou odborne spôsobilou osobou postačí napríklad pri drobných […]

Viac ...

Stavebné povolenie

Kedy potrebujem stavebné povolenie?FAQ, Stavebné povolenie0Kedy nepotrebujem stavebné povolenie?FAQ, Stavebné povolenie0

Viac ...

Vybavenie stavebného povolenia

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Len pri niektorých činnostiach a zariadeniach sa nevyžaduje ani ohlásenie. Služba zahŕňa vybavenie stavebného povolenia podľa druhej časti, oddiel 4 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Nie ste si […]

Viac ...