Príprava a návrh RD

Návrh 170/0

Koncept

100 €

 • Umiestnenie
 • Schéma
 • Pohľady
Návrh

500€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 3D
Návrh Mínus

300€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
Balík je určený pre prízemný rodinný dom od 141 m2 do 200 m2 zastavanej plochy alebo od 121 m2 do 170 m2 úžitkovej plochy.

Návrh 85/85

Koncept

150 €

 • Umiestnenie
 • Schéma
 • Pohľady
Návrh

550€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 3D
Návrh Mínus

350€

 • Umiestnenie
 • Dispozícia
 • Pohľady 2D
Balík je určený pre dvojpodlažný rodinný dom od 141 m2 do 200 m2 zastavanej (podlažnej) plochy alebo od 121 m2 do 170 m2 úžitkovej plochy.
Architektonický návrh (štúdia) rodinného domu zvyčajne obsahuje jednoduchú situáciu osadenia rodinného domu, dispozičné riešenie prezentované pôdorysmi s výmerami priestorov, schematický rez a prezentáciu celkového hmotového a priestorového riešenia. Podľa požiadaviek a výberu balíka je celkové architektonické riešenie prezentované jednoduchými ortogonálnymi pohľadmi (Návrh Mínus) alebo počítačovým modelom v kvalite dostačujúcej na celkovú predstavu o vzhľade domu (Návrh). Návrh vypracúvame vo viacerých variantoch a prostredníctvom konzultácií sa snažíme dopracovať k obojstrannej spokojnosti. Odsúhlasený návrh tvorí podklad pre spracovanie projektu.
Balíky sú spracované pre projekt rodinného domu kategórie 141-200 m2 podlažnej plochy (vonkajší obrys na každom podlaží), čo zjednodušene zodpovedá domu s úžitkovou plochou 121-170 m2 . Pre iné kategórie RD alebo v prípade nejasností nás požiadajte o individuálnu cenovú ponuku.
Prejsť na panel nástrojov