Projektové služby

Projekt

Projekt Ekonomy 1

1650€

 • Stupeň SP
 • Stupeň RP
 • Zariadenia NED
Projekt Štandard 1

2699€

 • Stupeň SP 1650 €
 • Stupeň RP 1050 €
 • Zariadenia NED
Projekt Energy 1

3099€

 • Stupeň SP 1650 €
 • Stupeň RP 1050 €
 • Zariadenia NED 400 €
Projekt Ekonomy 2

2099€

 • Stupeň SP
 • Stupeň RP
 • Zariadenia NED
Projekt Štandard 2

3299€

 • Stupeň SP 2100 €
 • Stupeň RP 1300 €
 • Zariadenia NED
Projekt Energy 2

3899€

 • Stupeň SP 2100 €
 • Stupeň RP 1300 €
 • Zariadenia NED 500 €
Projekt Ekonomy 3

2450€

 • Stupeň SP
 • Stupeň RP
 • Zariadenia NED
Projekt Štandard 3

3999€

 • Stupeň SP 2450 €
 • Stupeň RP 1550 €
 • Zariadenia NED
Projekt Energy 3

4599€

 • Stupeň SP 2450 €
 • Stupeň RP 1550 €
 • Zariadenia NED 600 €
Ušetrite až 550 € ! Využite služby v balíkoch.
Zostava Projekt obsahuje len zjednodušený výkaz materiálov hrubej stavby (nosných konštrukcií). Neobsahuje triedený výkaz výmer ani súhrnný rozpočet stavby. V prípade záujmu je nutné rozpočtové dokumenty doobjednať zvlášť.

Ostatné

podľa §3 ods. 4 vyhl. 453/2000 Z. z
podľa §21 ods. 2 vyhl. 453/2000 Z. z.
podľa §13 vyhl. 453/2000 Z. z.
Prejsť na panel nástrojov