Balíky služieb

Novostavba 170/0

Novostavba Mínus

2660 €

 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu-časť Statika
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Novostavba

3300 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Novostavba Plus

3650 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP s poplatkami
Balík je určený pre prízemnú novostavbu rodinného domu od 141 m2 do 200 m2 zastavanej plochy alebo od 121 m2 do 170 m2 úžitkovej plochy. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Vákaz výmer - časť A obsahuje výkaz stavebnej časti, Položka Výkaz výmer - časť T obsahuje výkaz technologickej časti.
 

Novostavba 85/85

Novostavba Mínus

2800 €

 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu-časť Statika
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Novostavba

3500 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Novostavba Plus

3850 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP s poplatkami
Balík je určený pre dvojpodlažnú novostavbu rodinného domu od 141 m2 do 200 m2 zastavanej (podlažnej) plochy alebo od 121 m2 do 170 m2 úžitkovej plochy. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Vákaz výmer - časť A obsahuje výkaz stavebnej časti, Položka Výkaz výmer - časť T obsahuje výkaz technologickej časti.
 

Rekonštrukcia 85/85

Rekonštrukcia Mínus

2800 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Dokumentácia stavu
 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu-časť statika
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Rekonštrukcia

3650 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Dokumentácia stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Rekonštrukcia Plus

4000 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Dokumentácia stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Balík je určený pre celkovú rekonštrukciu (zmenu stavby -prístavbu, nadstavbu, vstavbu a stavebné úpravy, ľudovo prerábku) dvojpodlažného rodinného domu od 141 m2 do 200 m2 zastavanej (podlažnej) plochy alebo od 121 m2 do 170 m2 úžitkovej plochy. V balíku nie je započítaná prípadná zmena základov. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Obhliadka zahŕňa výjazd do vzdialenosti 10 km.
 

Rekonštrukcia 0/85 (podkrovie)

Rekonštrukcia Mínus

2400 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Dokumentácia stavu
 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu-časť Statika
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Rekonštrukcia

2750 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Dokumentácia stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Rekonštrukcia Plus

3100 €

 • Obhliadka
 • Zameranie
 • Dokumentácia stavu
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Doplnenie pre realizáciu
 • Výkaz výmer-časť A
 • Vybavenie SP
Balík je určený pre rekonštrukciu (zmenu stavby -prístavbu, nadstavbu, vstavbu a stavebné úpravy, ľudovo prerábku) jedného podlažia (podkrovia) dvojpodlažného rodinného domu od 141 m2 do 200 m2 zastavanej (podlažnej) plochy alebo od 121 m2 do 170 m2 úžitkovej plochy. V prípade nízkoenergetického domu s nútenou výmenou vzduchu so spätným získavaním tepla (rekuperácia), alebo v prípade domu s klimatizáciou alebo teplovzdušným vykurovaním sa k cene prirátajú náklady na projekt vzduchotechniky. Položka Obhliadka zahŕňa výjazd do vzdialenosti 10 km.
Balíky sú spracované pre projekt rodinného domu kategórie 141-200 m2 podlažnej plochy (vonkajší obrys na každom podlaží), čo zjednodušene zodpovedá domu s úžitkovou plochou 121-170 m2 . Pre iné kategórie RD alebo v prípade nejasností nás požiadajte o individuálnu cenovú ponuku.
Inšpekcia AIN je certifikovanou inšpekciou Asociácie inšpektorov nehnuteľností. Výstupom je Technický preukaz nehnuteľnosti, ktorý súhrnne upozorňuje na riziká chýb a porúch objektu, navrhuje ďalšie prieskumy alebo riešenia. Inšpekcia sa uskutočňuje v oblastiach Statika, Izolácia proti vode, Bezpečnosť a požiarna bezpečnosť, Zvuk a hluk, Úniky tepla, Zdravotná nezávadnosť a Technické zariadenia. Inšpekcia certifikovanou metodológiou skúma riziká a prejavy chýb a porúch objektu, nenahrádza odborné posudky v jednotlivých oblastiach.
Prejsť na panel nástrojov