Inžinierske služby – vybavenie stavebného povolenia

Vybavenie stavebného povolenia

Stavebné povolenie Plus

680€

 • Stanoviská
 • Geometrický plán
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Poplatky 134€
Stavebné povolenie

350€

 • Stanoviská
 • Geometrický plán
 • Odňatie PP
 • Žiadosť o SP
 • Poplatky 95 €
Kolaudácia

150€

 • Dokumenty
 • Poplatok 30 €

Ostatné

Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §3 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie ohlásenia , podanie ohlásenia na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §5 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie ohlásenia, podanie ohlásenia na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §6 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §12 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §15 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §17 a §18 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §21 vyhl. 453/2000 Z. z.
Spracovanie žiadosti, podanie žiadosti na stavebnom úrade, zabezpečenie požadovaných príloh podľa §24 vyhl. 453/2000 Z. z.
Prejsť na panel nástrojov