Stavebné povolenie – online formulár

Tento formulár nie je záväzná objednávka. Slúži na spracovanie údajov potrebných k vybaveniu stavebného povolenia online a na spracovanie cenovej ponuky na službu. Ako objednávka na vybavenie stavebného povolenia online slúži podpísané splnomocnenie na zastupovanie v konaniach, ktoré Vám po spracovaní údajov zašleme na podpis (nie je nutné notárske overenie) spolu s cenovou ponukou.

  Forma projektovej dokumentácie (možnosť viacerých položiek):


  Výkres situácie, ak je k dispozícii
  Výkres pohľad od ulice, ak je k dispozícii

  Údaje z KN sú aktuálneÚdaje z KN nie sú aktuálne, žiadam o vybavenie návrhu na vklad alebo zmenu údajov v KNÚdaje z KN nie sú aktuálne, prikladám návrh na vklad alebo návrh na zmenu údajov v KN  Predmet

  Vaša správa