Vysielač

Plánovaná individuálna výstavba rodinných domov vo Veľkých Kostoľanoch

Spoločnosť 445architekti sa podieľa na revitalizácii areálu VYSIELAČ vo Veľkých Kostoľanoch.
Areál s rozlohou viac ako 35 ha je rozdelený na funkčné bloky a zóny, v ktorých sa uplatnia individuálna bytová výstavba v rodinných domch, radová zástavba, zástavba bytovými domami, komerčná občianska výstavba a ľahký priemysel. V prvej etape sa pripravuje územie pre 54 rodinných domov.
Projekt Vysielač vytvára atraktívne územie medzi obcami Dubovany a Veľké Kostoľany, s nádherným výhľadom na reliéf okolitých hôr, môže byť aj vaším domovom.

Partner:

Partner:

Prejsť na panel nástrojov