Návrh RD

Koncept

200 €

  • Umiestnenie
  • Schéma
  • Pohľady
Návrh

600€

  • Umiestnenie
  • Dispozícia
  • Pohľady 3D
Návrh Mini

400€

  • Umiestnenie
  • Dispozícia
  • Pohľady 2D
Využite služby v balíkoch. Pozrite si ceny projektu pre novostavbu a rekonštrukciu rodinného domu, alebo k projektu pridajte aj vybavenie stavebného povolenia.
Pre klientov, ktorý nie sú platcami DPH, bude dodávateľom služby neplatca DPH a ceny sú konečné.
Pre klientov, ktorý sú platcami DPH, sú ceny uvedené bez DPH.
Ceny sú uvedené orientačne pre štandardnú stavbu rodinného domu do 210 m2 vnútornej úžitkovej plochy všetkých riešených podlaží. Po bližšej špecifikácii požiadaviek a parametrov vám zašleme konkrétnu cenovú ponuku.
Aarchitektonický koncept je schématická prezentácia osadenia a pôdorysnej dispozície budovy. Slúži pre overenie realizovateľnosti a splnenie základných požiadaviek klienta.
Architektonický návrh (štúdia) rodinného domu je komplexná prezentácia osadenia, pôdorysnej dispozície a vzhľadu riešenej budovy. Zvyčajne obsahuje jednoduchú situáciu osadenia rodinného domu, dispozičné riešenie prezentované pôdorysmi s výmerami priestorov a prezentáciu celkového hmotového a priestorového riešenia. Jednoduchši variant návrhu neobsahuje model a priestorovú prezentáciu. Ak je to potrebné, návrh sa vypracúva vo viacerých variantoch podľa apožiadaviek a pripomienok klienta. Odsúhlasený návrh tvorí podklad pre spracovanie projektu.