Projekt pre rodinný dom

Dom Mini

2300 €

 • Architektúra
 • Statika (iba posúdenie)
 • Zdravotechnika
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia
 • Vonkajšie vedenia
 • Výkazy-časť A
Dom pre realizáciu

3250 €

 • Architektúra
 • Statika (tvar a výstuž)
 • Zdravotechnika
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia
 • *Prípojky na IS
 • Výkazy-časť A
Dom pre SP

2650 €

 • Architektúra
 • Statika (iba posúdenie)
 • Zdravotechnika
 • Plynoinštalácia
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácia
 • *Prípojky na IS
 • Výkazy-časť A
Využite služby v balíkoch. Pozrite si ceny projektu pre novostavbu a rekonštrukciu rodinného domu, alebo k projektu pridajte aj vybavenie stavebného povolenia.
Pre klientov, ktorý nie sú platcami DPH, bude dodávateľom služby neplatca DPH a ceny sú konečné.
Pre klientov, ktorý sú platcami DPH, sú ceny uvedené bez DPH.
Ceny sú uvedené orientačne pre štandardnú stavbu rodinného domu do 210 m2 vnútornej úžitkovej plochy všetkých riešených podlaží. Po bližšej špecifikácii požiadaviek a parametrov vám zašleme konkrétnu cenovú ponuku.
Ceny sú uvedené pre jednopodlažný dom so strešnou konštrukciou. Za každú ďalšiu úžitkovú stropnú konštrukciu sa priratúva príplatok 300 €.
*Prípojky na IS: prípojka NN, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová prípojka