Balíky služieb pre stavbu RD

Novostavba Mini

3400 €

 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Prípojky
 • Stavebné povolenie
Novostavba

4200 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre realizáciu
 • Prípojky
 • Stavebné povolenie
Novostavba pre SP

3600 €

 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Prípojky
 • Stavebné povolenie

Rekonštrukcia Mini

3600 €

 • Podklady bez merania
 • Návrh 2D
 • Projekt pre SP
 • Prípojky
 • Stavebné povolenie
Rekonštrukcia

4500 €

 • Meranie a podklady*
 • Návrh 3D
 • Projekt pre realizáciu
 • Prípojky
 • Stavebné povolenie
Rekonštrukcia pre SP

3900 €

 • Meranie a podklady*
 • Návrh 3D
 • Projekt pre SP
 • Prípojky
 • Stavebné povolenie

Nepotrebujete celý balík?
Pozrite si cenník bez vybavenia stavebného povolenia
alebo cenník samostatných služieb.
Pre klientov, ktorý nie sú platcami DPH, bude dodávateľom služby neplatca DPH a ceny sú konečné.
Pre klientov, ktorý sú platcami DPH, sú ceny uvedené bez DPH.
Ceny sú uvedené orientačne pre štandardnú stavbu alebo komplexnú rekonštrukciu rodinného domu do 210 m2 vnútornej úžitkovej plochy všetkých riešených podlaží. Po bližšej špecifikácii požiadaviek a parametrov vám zašleme konkrétnu cenovú ponuku.
Ceny sú uvedené pre jednopodlažný dom so strešnou konštrukciou. Za každú ďalšiu riešenú úžitkovú stropnú konštrukciu sa priratúva príplatok 300 €.
* Výjazd v cene platí pre vzdialenosti do 10 km od sídla spoločnosti.